لطفا به منظور اجتناب از هرگونه خطای اندازه گیری، در صورت عدم اطمینان از سایز دقیق، پیش از خرید با ما تماس بگیرید

راهنمای اندازه گیری

گردنبند

تنها نیاز به اندازه گیری یک نمونه گردنبند با سایز مورد نیاز میباشد و یا اینکه یک رشته نخ را به طول مورد نظر اندازه گیری کنید.

کلیپ آموزشی

راهنمای اندازه گیری

سایز رینگ

برای اندازه گیری دقیق تر از جدول زیر برای یافتن سایز انگشتر خود به صورت دستی استفاده کنید.

جدول سایز

راهنمای اندازه گیری

النگو و بنگل

تنها نیاز به اندازه گیری موچ دست به همراه پهن ترین قسمت کف دست میباشد.

کلیپ آموزشی

لطفا به منظور اجتناب از هرگونه خطای اندازه گیری پیش از سفارش گذاری رینگ، حتما از هر دو روش اندازه گیری استفاده نمایید

ارسال سفارش

تمامی محصولات توسط پست و یا پیک به آدرس مورد نظر شما در داخل ایران ارسال خواهند شد و پیش از ارسال، پیامی به آدرس ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال خواهد گشت. لطفا برای اطلاع از زمان دریافت کالا به قسمت “توضیحات” در زیر صفحه کالای مذکور مراجعه نمایید. برای ارسال محصول به خارج از کشور، لطفا پیش از سفارش گذاری تماس بگیرید.

تغییر یا لغو سفارش

لغو سفارش تا 24 ساعت پس از سفارش گذاری امکانپذیر بوده و پس از 24 ساعت، به دلیل قرارگیری سفارش در پروسه ساخت با دست، تغییر یا لغو آن مقدور نمیباشد. در صورت لغو سفارش طی 24 ساعت از زمان سفارش گذاری، وجه مربوطه طی 72 ساعت مسترد خواهد گشت.

طرح های سفارشی

سفارش گذاری برای طرح های اختصاصی از طریق تکمیل فرم زیر امکانپذیر بوده و مستلزم ارزیابی امکان سنجی پیش از ساخت میباشد. تکمیل فرم به منزله سفارش گذاری نهایی نبوده و تائید پس از برقراری ارتباط با شما و پرداخت 50% از وجه کل سفارش صورت میگیرد.

فرم طرح سفارشی