انگشتر نقره زنانه ساخته شده از نقره عیار 925 با طرح های سفارشی سازی شده و خاص. بیش از 50 مدل انگشتر زنانه نقره دست ساز برگرفته از دنیای مد.

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Minimal

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Hariken

۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Tangel

۲۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Balbo

۲۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Loop

۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۴۵,۰۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Vision

۲۹۵,۰۰۰ تومان۳۵۵,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Geodo

۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵,۰۰۰ تومان۳۷۵,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل X-O

۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Nido

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان

انگشتر زنانه

انگشتر نقره مدل Warp

۳۵۵,۰۰۰ تومان۴۱۵,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان۴۵۵,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان
×

Powered by WhatsApp Chat

×